Copyrights

TILLADELSE TIL AT FÅ ADGANG TIL WEBSITET

FashioNordic giver tilladelse til begrænset adgang og personlig brug af websitet. Denne tilladelse giver dig ikke adgang til at hente (bortset fra almindelige cache-funktioner) eller ændre websitet eller dele af websitet uden forudgående skriftligt samtykke fra FashioNordic. Tilladelsen omfatter ikke videresalg eller kommerciel brug af dette website eller dets indhold, herunder indsamling eller brug af varelister, beskrivelser eller priser, afledt brug af dette website eller dets indhold, hentning eller kopiering af kontoinformation til fordel for andre virksomheder eller brug af datamining, robotter eller lignende dataindsamlingsværktøjer. Dette website eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges eller på anden måde bruges til nogen form for kommercielt brug uden vores forudgående skriftlige samtykke. Du må ikke anvende frames-teknik til at skjule handelsmærker, logoer eller anden ejendomsinformation (herunder billeder, tekst, side-layout, eller information) fra FashioNordic uden vort forudgående skriftlige samtykke. Du må ikke anvende metatags eller anden "skjult tekst" med FashioNordic’s firmanavn, varenavne eller varemærker. Al uretmæssig brug ophæver enhver tilladelse eller licens til brug af websitet, som er givet af FashioNordic. Du må ikke bruge et logo eller varemærke eller anden varemærkebeskyttet grafik eller varemærke der vises på websitet som en del af et link uden vort forudgående skriftlige samtykke.

DIN ADFÆRD

Du må ikke bruge websitet på en sådan måde, at det kan medføre afbrydelse, beskadigelse eller forringelse af eller adgang til websitet. Du må ikke bruge websitet:

- til svigagtige formål eller i forbindelse med en kriminel handling eller andre ulovlige aktiviteter

- til at sende, bruge eller genbruge materialer, som er ulovlige, anstødelige, uanstændige, ærekrænkende, frastødende eller truende,

- som bryder ophavsret, varemærker, fortrolige oplysninger og andre rettigheder, eller som på anden vis er skadelig for tredjepart eller er forkastelige,

- som består af eller indeholder software-virus, politisk agitation, kommercielle henvendelser, kædebreve, massemails eller spam

- til at frembringe gener, ulemper eller unødvendig ængstelse.

OPHAVSRET, JURIDISK ERKLÆRING OG DATABASERETTIGHEDER

Hele websitets indhold og kompilering af indholdet som f.eks. tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder og software tilhører FashioNordic eller deres indholdsleverandører og er beskyttet af europæiske og internationale ophavsrettigheder og love om databaserettigheder. Al software, der anvendes på websitet, tilhører FashioNordic eller vores softwareleverandører og er beskyttet af europæiske og internationale love om ophavsret. Du må ikke udtrække og/eller genbruge dele af websitets indhold uden FashioNordic’s forudgående skriftlige samtykke. Vi fastholder vores ophavsret på billeder og tekst vi selv har taget og skrevet på dette site. Skulle du føle dig fristet til at låne disse billeder og tekster uden vores samtykke, så vil vi fakturere dig 6.000,-/pr. billede samt 1000,-/ pr. tekst sætning. Du må i særdeleshed ikke gøre brug af datamining, robotter eller lignende dataindsamlings- og udtrækningsværktøjer (hverken én eller flere gange) med det formål at anvende væsentlige dele af websitet. Endvidere må du ikke oprette og/eller udgive din egen database, som indeholder væsentlige dele af websitet (f.eks. vore priser eller varelister). Der anvendes logstatistik til optimering af siden. Se endvidere den juridiske erklæring nedenfor.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Hvis du ikke overholder disse betingelser, og vi ikke foretager os noget af den årsag, har vi stadig ret til at gøre brug af vores rettigheder i andre tilfælde, hvor du overtræder disse betingelser.

LOVVALG OG VÆRNETING

Din anvendelse af websitet, ethvert køb du foretager på websitet og disse betingelser er underlagt dansk lov. Du accepterer, lige som vi accepterer, at være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting.

GYLDIGT SIKKERHEDS-CERTIFIKAT

Forbindelsen til FashioNordic anvender et gyldigt, sikkert server SSL certifikat udstedt af Comodo. Sikker TLS-forbindelse: Forbindelsen til FashioNordic benytter en stærk protokolversion og et stærkt krypteringsprogram.

 © 2020-2023 FashioNordic® All Rights Reserved.